График на родителските срещи за учебната 2018/2019 година

Подготвителна група – на 14.09.2018 г. от 18:00 ч.

Іа, Іб, Ів, Іг клас – на 11.09.2018 г. от 18:00 ч.

а, IІб, ІІв , IІг клас – на 12.09.2018 г. от 18:00 ч.

IIІа, IIІб, IIІв, IIІг клас – на 13.09.2018 г. от 18:00 ч.

ІVа, ІVб, ІVв, ІVг клас – на 18.09.2018 г. от 18:00 ч.