Преподаватели

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ
Иван Николов Директор
Мариана Иванова Заместник-директор по учебната дейност
Галина Йорданова Детски учител
Бистра Цанева Начален учител, класен ръководител - I А
Галина Иванова Начален учител, класен ръководител - I Б
Димитричка Димитрова Начален учител, класен ръководител - I В
Цветелина Костова Начален учител, класен ръководител - I Г
Виржиния Тодорова Начален учител, класен ръководител - II А
Светла Стоянова Начален учител, класен ръководител - II Б
Марияна Венкова Начален учител, класен ръководител - II В
Росица Милева Начален учител, класен ръководител - II Г
Дарина Спасова Начален учител, класен ръководител - III А
Валена Димитрова Начален учител, класен ръководител - III Б
Тодор Димитров Начален учител, класен ръководител - III В
Станка Захариева Начален учител, класен ръководител - III Г
Недка Коларова Начален учител, класен ръководител - IV А
Красимира Капралова Начален учител, класен ръководител - IV Б
Роска Петкова Начален учител, класен ръководител - IV В
Гергана Христова Начален учител, класен ръководител - IV Г
Пепа Тенева Начален учител, Английски език
Владимир Лечев Учител, Музика, ФВС, Информ. технологии
Марин Маринов Начален учител, Музика, Физ. възп. и спорт
Камелия Колева Възпитател
Илияна Тодорова Възпитател
Магдалена Спасова Възпитател
Наадие Пехливан Логопед