Регистър на даренията

ДАРИТЕЛ ВИД НА ДАРЕНИЕТО СТОЙНОСТ ДАТА ВОЛЯ НА ДАРИТЕЛЯ
СБНУ Парична сума 233.00 лв. 07.06.2017 За нуждите на училището
ИК Анубис Парична сума 111.00 лв. 03.11.2017 За подобряване на МТБ
Ламобиена ООД Парична сума 500.00 лв. 12.02.2018 За изработване на сценични костюми
Алкомет АД Парична сума 1000.00 лв. 11.04.2018 За отпечатване на сборник
Автомагистрали- Черно море АД Парична сума 1000.00 лв. 13.04.2018 За озвучаване концерт и мултимедиен продукт
Нотариус Ася Асенова Парична сума 500.00 лв. 19.04.2018 За отпечатване на покани и костюми за концерт
Ешрефоглу ООД Парична сума 300.00 лв. 20.04.2018 За отпечатване на вестник
Шумен- Пътнически автотранспорт ООД Парична сума 500.00 лв. 03.05.2018 За изработка на костюми за концерт
Булгартранс ООД Парична сума 300.00 лв. 09.05.2018 За отпечатване на сборник
Фондация Граждани за европейско развитие на Шумен Парична сума 400.00 лв. 11.05.2018 За отпечатване на сборник
Сдружение на българските начални учители Парична сума 215.00 лв. 03.07.2018 За нуждите на учебния процес
Съюз на математиците в България Компютри 1500.00 лв. 03.07.2018 За нуждите на учебния процес
Термо + ООД Парична сума 1400.00 лв. 03.07.2018 За нуждите на училището
ИК Анубис Парична сума 95.00 лв. 09.11.2018 За дидактически материали и помагала