Родителска среща за първокласници – 2016/2017 учебна година

На 17.05.2016г. (вторник) от 18.00 часа във физкултурния салон на НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе обща родителска среща за бъдещите първокласници, които ще се обучават през 2016/2017 учебна година.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!