На 14.06.2016г. (вторник) от 18.00 часа в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници, които ще се обучават през 2016/2017 учебна година.

Списък с приетите ученици: