График за родителски срещи

Подготвителна група – на 07.09.2016г. от 17.30ч.

Іа, Іб, Ів, Іг клас – на 08.09.2016 от 18:00ч.

а, IІб, IІв, IІг клас – на 13.09.2016 от 18:00ч.

IIІа, IIІб, IIІв, IIІг клас – на 12.09.2016 от 18:00ч.

ІVа, ІVб, ІVв, ІVг клас – на 13.09.2016 от 18:00ч.