Седмица на четенето – 10-14 октомври 2016г.

Начално училище „Илия Р. Блъсков“ подкрепя Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016-2017 г. Във връзка с обявената от Министерството на образованието и науката Национална седмица на четенето в периода от 10 до 14 октомври 2016 година, се реализираха различни дейности. Очакваме, че цялата училищна общност ще продължи да работи за формиране  на четивна грамотност и устойчив интерес на децата към книгите.