На 23.11.2016г. (сряда) за 1 и 3 клас и 24.11.2016г. (четвъртък) за 2 и 4 клас от 18.00 часа в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе родителска среща за избор на представители за обществения съвет на НУ „Илия Р. Блъсков“.