Временно разписание на учебните часове

В дните от 16.01.2017г. (понеделник) до 20.01.2017г. (петък) образователният процес в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се провежда при следната организация:

1 смяна – запазва се същата организация;

2 смяна – разписание на учебните часове за периода от 16.01.2017г. (понеделник) до 20.01.2017г. (петък):

1 ч.  13.30ч. – 14.00ч.

2 ч.  14.10ч. – 14.40ч.

3 ч.  14.55ч. – 15.25ч.

4 ч.  15.35ч. – 16.05ч.

5 ч.  16.15ч. – 16.45ч.

6 ч.  16.55ч. – 17.25ч.

На 23.01.2017г. (понеделник) учебните занятия продължават при старата организация.