Прием за първи клас за 2017/2018 учебна година

В изпълнение на Заповед №280/14.03.2017г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“ и във връзка с реда за приемане на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година след първо класиране обявяваме 6 свободни места. Списъците с имената на приетите ученици са поставени във фоайето на училището.