Родителска среща за първокласници – 2017/2018 учебна година

На 15.06.2017г. (четвъртък) от 18.00 часа в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници, които ще се обучават през 2017/2018 учебна година. ЗАПОВЯДАЙТЕ!