Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции