График за родителски срещи 2017/2018 учебна година

Подготвителна група – на 07.09.2017 г. от 18:00 ч.

Іа, Іб, Ів, Іг клас – на 11.09.2017 г. от 18:00 ч.

а, IІб, IІг клас – на 12.09.2017 г. от 18:00 ч.

ІІв клас – на 07.09.2017 г. от 18:00 ч.

IIІа, IIІб, IIІв, IIІг клас – на 11.09.2017 г. от 18:00 ч.

ІVа, ІVб, ІVв, ІVг клас – на 12.09.2017 г. от 18:00 ч.