Кампания „Мисия подари усмивка“

НУ „Илия Р. Блъсков“ се включи в инициативата „Мисия подари усмивка“, организирана от МАРС България. Кампанията бе насочена към децата от първи до четвърти клас с цел превенция и хигиена на устната кухина. Чрез лекция и игрови форми, децата имаха възможност да научат полезна информация за културата на оралната хигиена.