Във вторник и сряда (27 и 28 февруари ) няма да се провеждат учебни занятия във всички училища на територията на община Шумен.Промяната се въвежда със заповед на кмета  Любомир Христов от 26.02.2018 г. и се налага поради усложнената зимна обстановка в района, ниските температури, снегонавяванията и затрудненото придвижване на автобуси и ученици към учебните заведения.