График на родителските срещи за учебната 2019/2020 година

Подготвителна група – на 09.09.2019 г. от 18:00 ч.

Іа, Іб, Ів – на 10.09.2019 г. от 18:00 ч.

а, IІб, ІІв , IІг клас – на 12.09.2019 г. от 18:00 ч.

IIІа, IIІб, IIІв, IIІг клас – на 12.09.2019 г. от 18:00 ч.

ІVа, ІVб, ІVв, ІVг клас – на 11.09.2019 г. от 18:00 ч.