ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

На 14.12.2019 г. (събота) от 09.00 ч. до 13.00 ч. в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика за ученици от IV клас (основание заповед №82/09.12.2019 г. на директора на училището)