Дните от 06.02.2020 г. до 07.02.2020 г. вкл. са обявени за неучебни за всички ученици със Заповед № 09-295/05.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката.

Учебните занятия продължават на 10.02.2020г. /понеделник/ при следната организация:

         I смяна – I и IV клас

       II смяна – II и III клас