Резултати от НВО в IV клас, учебна 2022/2023 година

Населено място Училище Изпит Среден процент от максималния брой точки
Ниво училище Регионално ниво Национално ниво
Общо Общо Общо
ГР. ШУМЕН Начално уличище „Илия Р. Блъсков“ БЕЛ 77.51 62.34 70.52
ГР. ШУМЕН Начално уличище „Илия Р. Блъсков“ МАТ 71.75 58.04 64.38