За училището

Един век Начално училище „Илия Р. Блъсков” пръска светлина!

Тази светлина е излъчена от възрожденския порив на една историческа личност - Илия. Р. Блъсков и плеядата учители след него, посветили живота си на училището и неговите възпитаници! В чест на 50 годишнина се събират и издават всички съчинения на Илия Блъсков в три тома.

1910-1911г. - Илия Рашков Блъсков подарява на училището с автограф трите тома от съчиненията си, които и до днес се пазят като ценна реликва в музея на училището.

1922-1923г. - В училището има 4 отделения с около 160 ученика. В него са учили освен от Костовата махала и деца от сегашните Добруджански, Тракийски квартали и лозята. Водили са се целодневни занятия, а само при лошо време - полудневни. Учебните занятия започвали на 15 и 16 септември с водосвет и завършвали на 25, 26 и 27 юни, след което се провеждали 2 дена годишни беседи, а след седмица и утрото.

1924г. - Училището е определено за опитно базово на Педагогическото училище и с известни прекъсвания остава такова до 1937г.

03.1931г. - Основава се родителско-учителски комитет.

03.12.1935г. - Полага се първият камък на пристройка към училището: салон, трапезария и детско училище/сега предучилищна детска градина и физкултурен салон/построени от дарението на Мария Стоянова Кънчева и мъжът й Стоян Кънчев.

26.10.1943г. - Училището е посетено от кмета Крум Чолаков, заедно с госпожа Райна Г. Бъчварова, съпруга на дарителя на училището - покойния шуменец Герчо Бъчваров, която идва от София в Шумен да поднесе на училищното настоятелство 1000000лв за разширяване на съществуващата или построяване на нова училищна сграда.

11.10.1960г. - Открита е нова стая - работилница, която е напълно оборудвана във връзка с Постановление на БКП и МС за политехническото обучение на младите хора.

1965г. - започва надстройката с втори етаж на централната част на училището, като се оформят 5 класни стаи и други 2 помещения-учителска стая и библиотека. На 04.10.същата година новата сграда е завършена.

Библиотеката е снабдена с богата литература. В годините тя се ползва непрекъснато от ученици и учители. Днес съдържа над 3900 тома и се намира в същото помещение.

1968г. - Училището празнува своя 60- годишен юбилей. По този повод то е наградено от Президиума на МС с орден „Кирил и Методий” ІІ степен.

В началото на учебната 1969-1970г. със заповед на МНП училището отново е обявено за базово на Института за начални учители”Д-р Петър Берон”.

1981г. - В чест на 1300 години от създаването на българската държава, училищните фоайета и стълбището са облицовани с ламперия , обновени и естетизирани са с идеологически комплекс, включващ картини с най-важните исторически моменти от българската история.

15.09.1981г. - за първи път в училището се сформира паралелка от шестгодишните първокласници.

25.05.1983г. - Тържествено се отбелязва 75 годишнината от създаването на училището с празничен концерт. В чест на годишнината то е удостоено с орден „Кирил и Методий”І-ва степен с указ №1517на Държавния съвет на Народна Република България.

1986г. - Започва строежа на топлата връзка към физкултурния салон , медицинския кабинет и стая за помощен персонал-І етаж. Извършен е ремонт на пода на физкултурния салон и хранилището към него.

1987г. - Започва надстройката на втория етаж на топлата връзка към физкултурния салон, включваща методически кабинет и помещението за музей.

26.10.1989г. - Учителският колектив се среща с наследниците на Илия Рашков Блъсков. Почетен гост е внукът на патрона- Илия Николаев Блъсков със семейството му, които живеят дълги години в Австралия.

17.05.1991г. - В чест на най-светлия български празник - 24 май е открит барелефът на Илия Р. Блъсков и музея на училището от внука му Илия Евтимов. Пред централния вход е изнесен голям празничен концерт.

През лятото на 2007г. в училището бяха извършени редица ремонтни дейности, като подмяна на остарялата дограма в тоалетните с PVC благодарение на направеното ни дарение от Фирма ”Булгаринвест” АД, цялостна подмяна на канализацията и основен ремонт на санитарните възли с дарение на санитарния фаянс от „РОКА България” АД и средства от Общината. Подмени се вътрешната дограма на училището, като 6 броя врати са дарение от родителите. Със средства от бюджета се закупиха останалите 7 врати, освободена и измазана бе старата топла кухня - пригодена за евентуално хранене на учениците, тъй като досегашната столова се налага да се ползва за класна стая, поради липсата на помещения. Освежиха се фоайетата по етажи. Подмениха се вратите на гардеробчетата. Реализираха се най-после двата проекта, за благоустрояването и преустройството на горната дворна площадка, като място за отдих и игра на децата. Община Шумен финансира изпълнението на проектите. Също със съдействието на Дирекция „Здравеопазване се подмени обзавеждането в медицинския кабинет” на училището.