Важни съобщения

юли 20, 2017

Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1 – карта на услугите Приложение 2 – информация за същността на социалните услуги Приложение 3 – добри практики Приложение 4 – практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични […]
юни 14, 2017

Прием за първи клас за 2017/2018 учебна година

В изпълнение на Заповед №280/14.03.2017г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“ и във връзка с реда за приемане на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година след първо класиране обявяваме 6 свободни места. Списъците с […]
юни 14, 2017

Родителска среща за първокласници – 2017/2018 учебна година

На 15.06.2017г. (четвъртък) от 18.00 часа в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници, които ще се обучават през 2017/2018 учебна година. ЗАПОВЯДАЙТЕ!
януари 13, 2017

Временно разписание на учебните часове

В дните от 16.01.2017г. (понеделник) до 20.01.2017г. (петък) образователният процес в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се провежда при следната организация: 1 смяна – запазва се същата организация; 2 смяна – разписание на учебните часове […]

ВРЪЗКИ

eu-project-2021