Важни съобщения

септември 4, 2017

График за родителски срещи 2017/2018 учебна година

Подготвителна група – на 07.09.2017 г. от 18:00 ч. Іа, Іб, Ів, Іг клас – на 11.09.2017 г. от 18:00 ч. IІа, IІб, IІг клас – на 12.09.2017 г. от 18:00 ч. ІІв клас – на 07.09.2017 […]
юли 20, 2017

Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1 – карта на услугите Приложение 2 – информация за същността на социалните услуги Приложение 3 – добри практики Приложение 4 – практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и други критични […]
юни 14, 2017

Прием за първи клас за 2017/2018 учебна година

В изпълнение на Заповед №280/14.03.2017г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“ и във връзка с реда за приемане на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година след първо класиране обявяваме 6 свободни места. Списъците с […]
юни 14, 2017

Родителска среща за първокласници – 2017/2018 учебна година

На 15.06.2017г. (четвъртък) от 18.00 часа в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници, които ще се обучават през 2017/2018 учебна година. ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ВРЪЗКИ

eu-project-2021