Прием за първи клас за 2021/2022 учебна година

В изпълнение на Заповед №442/02.06.2021 г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“ и във връзка с реда за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година след първо класиране няма свободни места. Продължава приемът в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА при НУ "Илия Р. Блъсков".

Важни съобщения

януари 4, 2017

Неучебни дни

12.01.2017 (четвъртък) и 13.01.2017 (петък) се обявяват за неучебни дни за всички ученици от НУ „Илия Р. Блъсков“. Занятията продължават на 16.01.2017 (понеделник). Съгласно Заповед на кмета на община Шумен 10.01.2017г. (вторник) и 11.01.2017г. (сряда) […]
октомври 16, 2016

Покана

На 23.11.2016г. (сряда) за 1 и 3 клас и 24.11.2016г. (четвъртък) за 2 и 4 клас от 18.00 часа в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе родителска среща за избор на представители за обществения […]
октомври 14, 2016

Седмица на четенето – 10-14 октомври 2016г.

Начално училище „Илия Р. Блъсков“ подкрепя Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016-2017 г. Във връзка с обявената от Министерството на образованието и науката […]
септември 12, 2016

Ученически униформи

Униформите за ученици от първи клас ще бъдат доставени и раздадени в НУ „Илия Р. Блъсков“ на 13.09.2016 г. от 8:00 до 12:00.

ВРЪЗКИ

eu-project-2021