Важни съобщения

октомври 16, 2016

Покана

На 23.11.2016г. (сряда) за 1 и 3 клас и 24.11.2016г. (четвъртък) за 2 и 4 клас от 18.00 часа в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе родителска среща за избор на представители за обществения […]
октомври 14, 2016

Седмица на четенето – 10-14 октомври 2016г.

Начално училище „Илия Р. Блъсков“ подкрепя Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016-2017 г. Във връзка с обявената от Министерството на образованието и науката […]
септември 12, 2016

Ученически униформи

Униформите за ученици от първи клас ще бъдат доставени и раздадени в НУ „Илия Р. Блъсков“ на 13.09.2016 г. от 8:00 до 12:00.
септември 2, 2016

График за родителски срещи

Подготвителна група – на 07.09.2016г. от 17.30ч. Іа, Іб, Ів, Іг клас – на 08.09.2016 от 18:00ч. IІа, IІб, IІв, IІг клас – на 13.09.2016 от 18:00ч. IIІа, IIІб, IIІв, IIІг клас – на 12.09.2016 от 18:00ч. ІVа, […]
 

Прием за първи клас за 2019/2020 учебна година

В изпълнение на Заповед №304/08.04.2019 г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“ и във връзка с реда за приемане на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година след второ класиране обявяваме 6 свободни места. Списъците с имената на приетите ученици са поставени във фоайето на училището..

ВРЪЗКИ