Важни съобщения

септември 12, 2016

Ученически униформи

Униформите за ученици от първи клас ще бъдат доставени и раздадени в НУ „Илия Р. Блъсков“ на 13.09.2016 г. от 8:00 до 12:00.
септември 2, 2016

График за родителски срещи

Подготвителна група – на 07.09.2016г. от 17.30ч. Іа, Іб, Ів, Іг клас – на 08.09.2016 от 18:00ч. IІа, IІб, IІв, IІг клас – на 13.09.2016 от 18:00ч. IIІа, IIІб, IIІв, IIІг клас – на 12.09.2016 от 18:00ч. ІVа, […]
юни 13, 2016

Родителска среща

На 14.06.2016г. (вторник) от 18.00 часа в НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе родителска среща за бъдещите първокласници, които ще се обучават през 2016/2017 учебна година. Списък с приетите ученици: I„а“ клас I„б“ клас I„в“ клас I„г“ клас
май 10, 2016

Родителска среща за първокласници – 2016/2017 учебна година

На 17.05.2016г. (вторник) от 18.00 часа във физкултурния салон на НУ „Илия Р. Блъсков“ ще се проведе обща родителска среща за бъдещите първокласници, които ще се обучават през 2016/2017 учебна година. ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ВРЪЗКИ

eu-project-2021