Важни съобщения

януари 17, 2016

Неучебен ден

Денят 18.01.2016г. е обявен за неучебен за всички ученици. Учебните занятия продължават на 19.01.2016г. при същата организация.
декември 18, 2015

Национална седмица на четенето

Необходимо е привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето. То допринася за емоционалното и интелектуалното развитие на учениците, развива тяхното въображение, стимулира любознателността им, формира техните интереси, допринася за социализацията […]

ВРЪЗКИ

eu-project-2021