Прием за първи клас за 2021/2022 учебна година

В изпълнение на Заповед №442/02.06.2021 г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“ и във връзка с реда за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година след първо класиране няма свободни места. Продължава приемът в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА при НУ "Илия Р. Блъсков".

Важни съобщения

декември 18, 2015

Национална седмица на четенето

Необходимо е привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето. То допринася за емоционалното и интелектуалното развитие на учениците, развива тяхното въображение, стимулира любознателността им, формира техните интереси, допринася за социализацията […]

ВРЪЗКИ

eu-project-2021