Седмично разписание

Първа смяна
1 час 8:00 - 8:40 часа
2 час 8:50 - 9:30 часа
3 час 9:50 - 10:30 часа
4 час 10:40 - 11:20 часа
5 час 11:30 - 12:10 часа
6 час 12:20 - 13:00 часа
Втора смяна
1 час 13:30 - 14:10 часа
2 час 14:20 - 15:00 часа
3 час 15:20 - 16:00 часа
4 час 16:10 - 16:50 часа
5 час 17:00 - 17:40 часа
6 час 17:50 - 18:30 часа