Педагогически специалисти

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ
Ирина Стефанова Директор
Мариана Иванова Заместник-директор УД
Галина Йорданова Детски учител
Дарина Спасова Начален учител, класен ръководител
Валена Димитрова Начален учител, класен ръководител
Станка Захариева Начален учител, класен ръководител
Гергана Грозева Начален учител, класен ръководител
Красимира Капралова Начален учител, класен ръководител
Роска Петкова Начален учител, класен ръководител
Бистра Цанева Начален учител, класен ръководител
Саня Симеонова Начален учител, класен ръководител
Цветелина Костова Начален учител, класен ръководител
Виржиния Тодорова Начален учител, класен ръководител
Кристина Славейкова Начален учител, класен ръководител
Росица Милева Начален учител, класен ръководител
Пепа Тенева Начален учител, английски език
Владимир Лечев Учител, музика, физическо възпитание и спорт, компютърно моделиране
Марин Маринов Учител ГЦОУД
Тодор Димитров Учител ГЦОУД
Камелия Колева Учител ГЦОУД
Полина Илиева Учител ГЦОУД
Десислава Димитрова Учител ГЦОУД
Пламена Георгиева Учител ГЦОУД
Илиана Тодорова Учител ГЦОУД
Магдалена Спасова Старши ресурсен учител
Наадие Пехливан Логопед