Преподаватели

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ
Мариана Иванова В.И.Д. Директор
Галина Йорданова Детски учител
Дарина Спасова Начален учител, класен ръководител - I А
Валена Димитрова Начален учител, класен ръководител - I Б
Станка Захариева Начален учител, класен ръководител - I В
Гергана Грозева Начален учител, класен ръководител - II А
Красимира Капралова Начален учител, класен ръководител - II Б
Роска Петкова Начален учител, класен ръководител - II В
Бистра Цанева Начален учител, класен ръководител - IIIА
Галина Иванова Начален учител, класен ръководител - III Б
Цветелина Костова Начален учител, класен ръководител - III В
Виржиния Тодорова Начален учител, класен ръководител - IV А
Илияна Тодорова Начален учител, класен ръководител - IV Б
Марияна Венкова Начален учител, класен ръководител - IV В
Росица Милева Начален учител, класен ръководител - IV Г
Пепа Тенева Начален учител, английски език
Владимир Лечев Учител, музика, физическо възпитание и спорт, информационни технологии
Марин Маринов Начален учител, музика, физическо възпитание и спорт
Тодор Димитров Учител ЦДО
Камелия Колева Учител ЦДО
Ирина Стефанова Учител ЦДО
Магдалена Спасова Учител ЦДО
Валентина Райковска Учител ЦДО
Кристина Славейкова Учител ЦДО
Наадие Пехливан Логопед