Преподаватели

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ
Ирина Стефанова В.И.Д. Директор
Мариана Иванова Заместник-директор
Галина Йорданова Детски учител
Дарина Спасова Начален учител, класен ръководител
Валена Димитрова Начален учител, класен ръководител
Станка Захариева Начален учител, класен ръководител
Гергана Грозева Начален учител, класен ръководител
Красимира Капралова Начален учител, класен ръководител
Роска Петкова Начален учител, класен ръководител
Бистра Цанева Начален учител, класен ръководител
Галина Иванова Начален учител, класен ръководител
Цветелина Костова Начален учител, класен ръководител
Виржиния Тодорова Начален учител, класен ръководител
Кристина Славейкова Начален учител, класен ръководител
Росица Милева Начален учител, класен ръководител
Пепа Тенева Начален учител, английски език
Владимир Лечев Учител, музика, физическо възпитание и спорт, информационни технологии
Марин Маринов Начален учител, музика, физическо възпитание и спорт
Тодор Димитров Учител ЦДО
Камелия Колева Учител ЦДО
Полина Илиева Учител ЦДО
Магдалена Спасова Учител ЦДО
Пламена Георгиева Учител ЦДО
Илиана Тодорова Учител ЦДО
Саня Симеонова Учител ЦДО
Наадие Пехливан Логопед