Прием за първи клас за 2021/2022 учебна година

В изпълнение на Заповед №442/02.06.2021 г. на Директора на НУ „Илия Р. Блъсков“ и във връзка с реда за приемане на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година след първо класиране няма свободни места. Продължава приемът в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА при НУ "Илия Р. Блъсков".

Важни съобщения

март 19, 2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ СА ПУБЛИКУВАНИ В СЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ“

юни 24, 2020

29 юни – Ден на безопасността на движение по пътищата

НУ „Илия Р. Блъсков“ отбелязва 29 юни – Ден на безопасността на движение по пътищата.
май 4, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ СА ПУБЛИКУВАНИ В СЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ“

февруари 25, 2020

ПИСМО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Във връзка с опазване живота и здравето на децата и учениците Министерство на образованието и науката препоръчва да се ограничат пътуванията до Италия и местата, за които има информация за разпространение на коронавирус .

ВРЪЗКИ

eu-project-2021